Ιστοσελίδα για ΓΕΜΗ ΙΚΕ

98

Κατασκευή Εταιρικής Ιστοσελίδας για ΓΕΜΗ

Περιγραφή

Ιστοσελίδα για ΓΕΜΗ ΙΚΕ

Σε κάθε νεοσύστατη επιχείρηση, είναι υποχρεωτικό και εντός ενός μήνα από την σύστασή της να υπάρχει ιστοσελίδα όπου ιδιοκτήτης δηλώνεται αντίστοιχα φυσικός ή νομικός εκπρόσωπος της. Κατασκευάζουμε την ιστοσελίδα σας ΙΚΕ ΓΕΜΗ εντός λίγων ωρών.

Περιλαμβάνει:

 • Κατοχύρωση Ονόματος Χώρου (Domain Name etairiamou.gr)
 • Κατασκευή
 • Πιστοποιητικό SSL
 • Εταιρικό Email τύπου info@etairiamou.gr
 • Προβολή των απαραίτητων εταιρικών στοιχείων
  • Επωνυμία
  • Διακριτικός Τίτλος
  • ΑΦΜ
  • ΔΟΥ
  • Αριθμός ΓΕΜΗ
  • Διεύθυνση Έδρας
  • Δραστηριότητα / Κύριος ΚΑΔ και δευτερεύουσες δραστηριότητες
  • Τηλέφωνο
  • Email
  • Όνομα Διαχειριστή
  • Αριθμός Μητρώου Επιμελητηρίου
  • Ημερομηνία λήξης πρώτης διαχειριστικής περιόδου
  • Κεφάλαιο εταιρείας ΙΚΕ
  • Εταίροι

Κόστος

Άπαξ

Συνδρομή

Ανανέωση Ανά

Κατασκευή € 40
Όνομα Χώρου € 28 Δύο Έτη
Φιλοξενία € 30 Ένα Έτος

 

Τιμές Χωρίς ΦΠΑ

Εκδίδεται Τιμολόγιο