Διαχείριση Meta – Social Media 6μηνο

900

Περιγραφή

Διαχείριση Meta – Social Media
  • Facebook
  • Instagram
 
1ο Περιγραφή
2ο Επιλογή Μέσων
3ο Σχεδιασμός Στρατηγικής
4ο Δημιουργία Λογαριασμών
5ο Διαχείριση Λογαριασμών
6ο Παρακολούθηση & Βελτιστοποίηση