Διαχείριση Social Media

Standard

Εισαγωγικό
150
/ μήνα
 • Αναρτήσεις: 7
 • Μέσα: 2
 • Πλάνο: Μηνιαίο
 • Κειμενογραφία
 • Γραφιστική
Πρώτο σε Πωλήσεις

Business

Επιχειρήσεων
300
/ μήνα
 • Αναρτήσεις: 7
 • Μέσα: 2
 • Πλάνο: Μηνιαίο
 • Κειμενογραφία
 • Γραφιστική

Promotion

Προωθήσεων
500
/ μήνα
 • Αναρτήσεις: 7
 • Μέσα: 2
 • Πλάνο: Μηνιαίο
 • Κειμενογραφία
 • Γραφιστική
Πρώτο σε Πωλήσεις