Συμβόλαια Συντήρησης για Ιστοσελίδες WordPress

Αν η ιστοσελίδα σας είναι κατασκευασμένη σε WordPress μπορούμε να αναλάβουμε για εσάς όλες τις εργασίες συντήρησης, για να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της.

Υποστήριξη WordPress €30 Μήνα

  • Καθημερινά Αντίγραφο Ασφαλείας
  • Eνημέρωση Πρόσθετων
  • Eνημέρωση Θέματος

Συμβόλαια Συντήρησης για Εφαρμογές WordPress

Αν η εφαρμογή σας είναι κατασκευασμένη για WordPress μπορούμε να αναλάβουμε για εσάς όλες τις εργασίες συντήρησης, για να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της.

Υποστήριξη Εφαρμογών €30 Μήνα

  • Καθημερινά Αντίγραφο Ασφαλείας
  • Eνημέρωση Εφαρμογής