Τραπεζική Μεταφορά

Απαραίτητο είναι να αναγράφεται το Όνομα Χώρου π.χ. domain.gr στην περιγραφή της κατάθεσης.

Τράπεζα Πειραιώς
Όνομα δικαιούχου: Γεώργιος Παπαδόπουλος
Αριθμός λογαριασμού IBAN:
GR8101715530006553107711326
Τράπεζα Eurobank
Όνομα δικαιούχου: Γεώργιος Παπαδόπουλος
Αριθμός λογαριασμού IBAN:
GR5902600410000020200496740

Χρεωστική ή Πιστωτική Κάρτα

Αποστείλετε την συμφωνημένη χρηματική σας πληρωμή ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας την χρεωστική ή πιστωτική σας κάρτα.

Πληρωμές:

Βασική Φιλοξενία99,20 €
Μεγάλη Φιλοξενία 148,80 €
Όνομα Χώρου .GR24,80 €
Όνομα Χώρου .GR12,28 €

Όροι Χρήσης
Αποδέχομαι τους όρους χρήσης